Baby's

Al trappelend met de beentjes en slaand met de armpjes is een baby in staat zich steeds doelgerichter te bewegen. Van een klein hulpeloos wezentje naar een dreumes. De motoriek ontwikkelt zich binnen een jaar spectaculair.

Soms ontwikkelt de motoriek zich minder vloeiend en kan uw baby erg slap of stijf aanvoelen. Wat de houding betreft kan het opvallen dat de baby de neiging heeft om zich te overstrekken of dat het altijd met het hoofd naar één kant wil liggen. Dit laatste wordt ook wel voorkeurshouding genoemd en kan leiden tot afplatting van de schedel. Voor deze afplatting van de schedel maakt Kinderfysiotherapie Spelenderwijs gebruikt van een gestandaardiseerde meetmethode die een goed inzicht geeft in een eventuele verdere behandeling. Deze meetmethode wordt ook wel plagiocephalometrie genoemd.

Wanneer u denkt dat uw kind zich minder snel ontwikkeld dan andere kinderen van dezelfde leeftijd kunt u altijd een afspraak maken met de kinderfysiotherapeut. Een observatie en een onderzoek wordt overwegend thuis in de eigen omgeving van het kind gedaan. Niet alleen het kind komt aan bod, ook vragen over de zwangerschap, de bevalling, de voeding etc. worden gesteld.

Observatie

Tijdens een observatie kijken we naar de bewegingen van de baby. Hierna volgt een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van speciale testschema's die de motorische ontwikkeling in kaart brengen en waarmee gekeken wordt of de wijze waarop uw kind zich beweegt past bij zijn/haar leeftijd. De bevindingen worden met de ouders besproken.

In enkele gevallen is advies en voorlichting al voldoende. Als behandeling wel nodig is wordt er een behandelplan opgesteld en besproken. De behandelingen vinden, indien mogelijk, thuis plaats. Behandelingen bestaan uit houdings-, hanterings- en speladviezen. Deze adviezen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging van het kind. Bijvoorbeeld op welke manier u uw baby het beste kan neerleggen en oppakken. Tevens kunnen we het kinderdagverblijf van het kind bezoeken, om de leidsters te informeren en te adviseren.

Voorbeelden van indicaties bij baby's zijn: