Het oudere kind

Oudere kinderen komen vaak bij de kinderfysiotherapeut omdat ze op school bij gymnastiek of bij het sporten wat achterblijven t.o.v. leeftijdsgenoten.

Zij hebben dan vaak moeite met de grove motoriek. De balans, kracht, coördinatie en conditie verlopen hierdoor moeizaam. Door oefening kunnen deze vaardigheden vaak goed verbeterd worden.

Als er problemen zijn met de fijne motoriek uit zich dat in problemen met schrijven, tekenen, muziek, handvaardigheid, techniek etc. Hierbij is oefening een oplossing met vaak goede resultaten.

Doordat kinderen in deze leeftijd een flinke groeiontwikkeling doormaken kunnen, door verkeerde lichaamshoudingen of overgewicht, problemen ontstaan die onder begeleiding vaak goed behandelbaar zijn.

Er zijn ook voor deze leeftijdscategorie behandelingen voor kinderen met een handicap, bij revalidatie na een operatie, of sportblessures.

Voorbeelden van indicaties bij oudere kinderen: