Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Na de algemene 4-jarige studie tot fysiotherapeut heeft een kinderfysiotherapeut een vervolg studie afgerond. Omdat kinderen wezenlijk verschillen van volwassenen beschikt een kinderfysiotherapeut over specifieke kennis:
1: kennis van het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen
2: kennis van ziektes en afwijkingen die het kind in zijn bewegend functioneren belemmeren
3: kennis van de benodigde behandeling

Omdat er op het gebied van kinderfysiotherapie voortdurend wetenschappelijke onderzoeken plaats vinden is de kinderfysiotherapie dan ook constant in ontwikkeling. Kinderfysiotherapie Spelenderwijs vindt het belangrijk om deze ontwikkeling te volgen en met regelmaat deel te nemen aan bijscholingen of cursussen.

Wanneer ga je naar de kinderfysiotherapeut?

Een kind komt bij de kinderfysiotherapeut wanneer hij/zij een sportblessure heeft of wanneer u zich ongerust maakt over de motorische en/of zintuigelijk ontwikkeling van uw kind.

Deze ongerustheid kan komen door verhalen van de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau, de leerkrachten van de basisschool, de begeleider op de sportclub of door uw eigen observatie. Een stelregel is: een "niet-pluis gevoel" is reden genoeg om een deskundige te raadplegen.

Wanneer een kind problemen ondervindt in het bewegend functioneren kan dit een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld. Een kind kan achterlopen t.o.v. leeftijdsgenootjes en hierdoor buiten de groep vallen. Het is daarom in het belang van het kind om een kinderfysiotherapeut te bezoeken en op een leuke en speelse manier aan de problematiek te werken.

Heeft uw kind een sportblessure dan is het verstandig om naar een kinderfysiotherapeut te gaan.

Vooral jonge fanatieke sporters en kinderen tijdens een groeispurt zijn extra gevoelig voor blessures. Zij kunnen erdoor gehinderd worden in hun bewegen, sport en spel. Het is belangrijk dat bij deze blessures een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld wordt, waarna advies en eventueel behandeling kan volgen. Daarna kunnen de sportactiviteiten, aangepast aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind, weer opgebouwd worden. Hierdoor kan herhaling van blessures worden voorkomen.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut onderzoekt een kind op motorische beperkingen of blessures. Vervolgens zal de kinderfysiotherapeut de bevindingen van het onderzoek bespreken met de ouders en zo mogelijk ook met het kind. Het kan zijn dat na onderzoek het advies is om enige tijd kinderfysiotherapie te volgen. In sommige gevallen zijn adviezen en tips al voldoende. Wanneer er behandelingen door de kinderfysiotherapeut gegeven moeten worden zal deze een behandelplan opstellen met daarin behandeldoelen en een behandeltermijn. Over de uitkomst van het onderzoek en het eventuele verloop van de behandeling wordt schriftelijk rapport uitgebracht naar de (huis)arts van het kind.

De behandelingen die door de kinderfysiotherapeut gegeven worden bestaan voornamelijk uit oefentherapie. Deze wordt aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. De behandelingen worden bij Kinderfysiotherapie Spelenderwijs gegeven in een kindvriendelijke omgeving. De therapeut maakt hierbij ook gebruik van kindvriendelijke materialen.

Bij zuigelingen of kinderen met ernstige beperkingen worden behandelingen meestal aan huis gegeven.