Peuter en kleuter

Op deze leeftijd leren kinderen veel nieuwe vaardigheden. Ze leren b.v. fietsen, steppen, zwemmen, klimmen, klauteren, etc. Wanneer kinderen tijdens deze activiteiten achter gaan lopen t.o.v. leeftijdsgenootjes, dan is dit vaak goed te behandelen door de kinderfysiotherapeut.

Enkele voorbeelden waarom kinderen naar Spelenderwijs komen:

In veel gevallen zal de arts van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen en u zo nodig verwijzen naar een kinderfysiotherapeut.

Bij Kinderfysiotherapie Spelenderwijs observeren wij het kind in de praktijk. Daar proberen we de storingen te ontdekken en op te lossen. Aan de hand van testen met spelmaterialen krijgen we inzicht in de bewegingsproblematiek van het kind. Dit gaat op een kindvriendelijke manier zodat de behandeling voor het kind een uitdagende en leuke ervaring wordt.

De bevindingen worden met de ouders besproken en indien u daar toestemming voor geeft, ook met de huisarts, peuterleidster of leerkracht. Soms is alleen een advies voldoende. Als uw kind in behandeling komt bij Kinderfysiotherapie Spelenderwijs wordt het behandelplan samen besproken met de ouders en een stappenplan gemaakt. Daarnaast geven we ook praktische adviezen die goed inpasbaar zijn in de dagelijkse verzorging en activiteiten van het kind.