Kinderen in de basisschoolleeftijd

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kunnen gemakkelijk een verkeerde motoriek of houding aanleren. Hierdoor ontstaan vaak lichamelijke maar ook sociale problemen. Denk aan spelen op het schoolplein, in de gymles, of op de sportclub. Zij kunnen niet meekomen met hun leeftijdgenootjes. Kinderfysiotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de motoriek van het kind.

Ook de fijne motoriek is een belangrijke ontwikkeling die veel invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Het plakken, knippen, schrijven heeft hier allemaal mee te maken.

Klachten in het bewegingsapparaat, fijn of grof zijn daarom vaak een indicatie voor kinderfysiotherapie. Belangrijk is dat een kind zich binnen de eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Naast de ouders en leerkrachten kan ook de jeugdarts een motorische achterstand signaleren en verwijzen. Bij twijfels over de motoriek van een kind kan altijd een kinderfysiotherapeut geraadpleegd worden.

Andere voorbeelden van indicaties bij kinderen in de basisschoolleeftijd: