Mijn kind valt zo vaak

Er zijn kinderen die vaker vallen dan andere kinderen. Een reden kan zijn dat het kind langere gewrichtsbanden heeft dan gemiddeld en dat daardoor de spieren harder moeten werken. Deze kinderen kunnen ook meer gevoelig zijn voor blessures.

Een voorzorg die genomen kan worden is het dragen van stevig schoeisel. Met name de verbinding tussen de hak en hiel moet zeer stevig zijn. Het is niet gezegd dat het altijd dure schoenen moeten zijn.

Bij het bezoek aan Kinderfysiotherapie Spelenderwijs wordt er nagegaan in hoeverre er lange gewrichtsbanden aanwezig zijn en verder wordt er nagegaan of de spierkracht voldoende is. Als geheel wordt tevens de houding bekeken tijdens het staan en lopen.

Mijn kind is erg gevoelig voor prikkels

Er zijn kinderen die erg gevoelig zijn voor prikkels. Ze hebben problemen met hun Sensorische Integratie, dit is de prikkelverwerking. Dit kunnen zowel prikkels zijn van buitenaf zoals geluid, licht en tast, maar ook prikkels van binnenuit het lichaam. Hierdoor kunnen kinderen anders reageren in bepaalde situaties dan kinderen die hier geen last van hebben. Ze kunnen zich o.a. terugtrekken in zichzelf, hun concentratie verliezen of enorm druk en bewegelijk worden.

Bij kinderfysiotherapie Spelenderwijs zoeken wij uit van welke prikkels het kind last of juist geen last heeft en geven wij aan of er behandeling nodig is.

Mijn kind heeft een voorkeurshouding

De laatste jaren is er een toename van de ontwikkeling van een voorkeurshouding bij jonge baby´s. Dit houdt verband met het advies van het consultatiebureau om baby´s na de geboorte op de rug te leggen ter voorkoming van wiegendood. Sindsdien is het aantal kinderen dat overlijdt aan wiegendood sterk gedaald. Wel is er vaker sprake van een voorkeurshouding. Als gevolg hiervan kan een asymmetrisch afgeplat hoofdje ontstaan.

Andere oorzaken voor een voorkeurshouding zijn onder andere:

Behandeling voorkeurshouding:

We leggen uit hoe u uw kind kunt dragen en neerleggen om zoveel mogelijk het draaien naar de andere kant uit te lokken. U krijgt gerichte oefeningen aangeleerd die u dagelijks kunt toepassen en voor het gemak verweven zijn met de handelingen in de dagelijkse verzorging.
Er zijn adviezen en aanpassingen voor het liggen in bed, box en de maxi cosi.

Begeleiding van het afgeplatte hoofd:

Omdat het hoofdje hard groeit , de botstructuur in de eerste periode nog week is en de schedelnaden nog niet dicht zijn kan het hoofdje gemakkelijk vervormen als uw baby steeds in dezelfde houding ligt.

Het mechanisme werkt als bij een waterballon die je op een vlakke ondergrond legt. Op de plek waarop het kind steeds ligt wordt het hoofdje platter en aan de zijkanten boller. Ook in het gelaat kan de asymmetrische vervorming zichtbaar worden. Gelukkig blijft de inhoud van het hoofdje gelijk en komt er geen druk op de hersenen. Er is tot nu toe geen enkele aanleiding geweest te denken dat de ontwikkeling van de hersenen hierdoor risico lopen.

Voor deze afplatting van de schedel maakt Kinderfysiotherapie Spelenderwijs gebruikt van een gestandaardiseerde meetmethode die een goed inzicht geeft in een eventuele verdere behandeling. Deze meetmethode wordt ook wel plagiocephalometrie genoemd.
Afhankelijk van de ernst van de afplatting kan in overleg met een arts helmredressie ingezet worden.