Vergoedingen door de zorgverzekeraar

Kinderfysiotherapie Spelenderwijs heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract om fysiotherapeutische zorg te mogen leveren. De kosten voor kinderfysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering.

Landelijk is vastgesteld dat dit een serie van 9 behandelingen is. Indien noodzakelijk kan dit verlengd worden met nogmaals een serie van 9 behandelingen.

Uit de aanvullende verzekering worden vaak nog meerdere aanvullende behandelingen vergoed. Dit aantal is per zorgverzekeraar verschillend.

In geval van een chronische indicatie worden alle kosten vergoed uit de basisverzekering. In dat geval is wel een verwijzing vereist van een medische specialist , kinderarts of revalidatiearts.

De gemaakte kosten worden bij naturapolissen rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

In geval van een restitutiepolis ontvangt de cliënt de rekening, welke betaald behoort te worden binnen de beschreven termijn en die de cliënt zelf kan declareren bij zijn of haar zorgverzekeraar.