Wat is een verwijzing?

Een bezoek aan de kinderfysiotherapeut kan altijd op eigen initiatief van de ouders gedaan worden. Hiervoor heeft u geen doorverwijzing nodig van een arts. Kinderfysiotherapie Spelenderwijs kan wel zo nodig ouders een advies geven alsnog eerst in contact te treden met een huisarts. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. In overleg met ouders wordt wel gerapporteerd aan de huisarts dat het kind fysiotherapeutisch is onderzocht of behandeld.

Er is ook een mogelijkheid dat u bij een bezoek aan de huisarts een verwijzing krijgt voor een bezoek aan de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie Spelenderwijs zal na onderzoek en eventueel behandeling altijd rapport uitbrengen aan de behandelend huisarts.

Een chronische verwijzing kan alleen afgegeven worden door o.a. kinderarts, neuroloog of revalidatiearts. Ook hierbij neemt onze praktijk altijd contact op met de behandelend arts.

Kortom: Met een verwijzing is het mogelijk bij Kinderfysiotherapie Spelenderwijs een afspraak te maken, dit is niet per se noodzakelijk. Zonder verwijzing wordt uw kind ook gezien.